Preonow with a unique business model

Платформата е с бизнес модел без аналог по света. Буквално с Preonow „във веригата на доставки има нов играч – Негово Величество КЛИЕНТЪТ“. Като част от веригата на доставки отпадат банките, замества ги клиентът. Той предплаща покупката си и като дава 100% предвидимост на търговците. Веригите на доставки се „успокояват“, защото клиентът казва, че може […]

Preonow with a unique business model Read More »